Hromosvody

HROMOSVODY

HROMOSVOD (bleskosvod) VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE.

V případě, že tato cesta neexistuje, nebo neodpovídají hodnoty normám ( ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-5 ) hrozí že:

  • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu.
  • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu.
  • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony...
  • V neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku. Přerušení výroby, nutnost přestěhovat se, poškození okolních objektů požárem, nebo výbuchem...

Hromosvod se zřizuje na objektech kde by mohl výboj blesku :

  • ohrozit životy a zdraví lidí (bytové domy, nemocnice, hotely, nádraží, obchodní domy, školy...)
  • způsobit poruchu na zařízení (elektrárny, vodárny, plynárny, trafostanice...)
  • způsobit škody hospodářské, kulturní (výrobní haly, sklady, stáje, stodoly, sýpky...)
  • ohrozit důležité objekty (muzea, galerie, výstavní síně, nebo objekty v jejich sousedství, které by je případně ohrozily požárem)

Jímací zařízení má být řešeno a provedeno tak, aby pokud možno zachytilo všechny blesky směřující na chráněný objekt.

Hromosvody, které byly postaveny v dřívějších dobách se ponechají na objektu, jestliže u nich po řadu let nedošlo ke škodě od blesku, nebo jestliže zaručují ochranu před bleskem dle ČSN 34 1390, 33 2000-5-54, 62 305-1-5, nebo se dle těchto norem opraví.

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem ( základní norma pro projektování, provádění a zřizování hromosvodů ).
33 2000-5-54 Elektrická zařízení, kapitola 54: uzemnění a ochranné vodiče.
33 2000-6-61 Elektrická zařízení, revize, kapitola 61: postupy při výchozí revizi.
33 1500 Revize elektrických zařízení, pravidelná. ČSN EN 62 305-1-5 Ochrana před bleskem ( nová , přísnější norma platná od 11 / 06, nahrazující ČSN 34 1390 od 1. 2.2009 ).

Česká republika je v území se zvýšenou bouřkovou činností (1.4. - 30.9.) v celé své rozloze. Potom je názor MÍT hromosvod, či NE na zváženou.

Platnou revizní zprávu (hromosvodu) také potřebujete pro kolaudaci domu či objektu, a pro pojišťovnu při zřízení pojištění nemovitosti proti přírodním živlům a katastrofám.